Installation av laddboxar
June 9, 2021

Car Charge Stockholm växlar upp

Elbilsmarknaden i Sverige förväntas tredubblas till 2023 vilket innebär en kraftigt stigande efterfrågan på laddboxar. För att rusta för de ökade kraven på en utvecklad ladd-infrastruktur köper Atracta Tech nu Car Charge Stockholm, och byter därmed namn till Car Charge Sverige.

Intresset för elbilar är på kraftigt uppåtgående. Bland annat förväntas antalet elbilsmodeller att stiga från cirka 140 modeller 2020 till närmare 450 år 2025. Utvecklingen ställer krav på nya möjligheter till elbilsladdning vid hemmet, på kontoret och längs med vägarna.

-       Hybrider har varit populära länge men vi ser att efterfrågan på en renodlad elbil ökar i snabb takt. Vi får många förfrågningar från bostadsrättsföreningar och företag, men även privatpersoner, som vill installera en säker och optimerad lösning för elbilsladdning, säger Michael Nordlind, VD för Car Charge Sverige och en av grundarna till Atracta Tech.

 

Car Charge Sverige är genom uppköpet väl rustade för att hantera ett ökat antal kundförfrågningar och ett stort antal laddinstallationer. Något som kommer krävas då en säker elinstallation är grundläggande vid köp av elbil. Car Charge kartlägger fastighetens förutsättningar och föreslår därefter en anpassad och trygg lösning för strömförsörjning via laddbox. Inför en installation ingår även att kartlägga kundens behov av att styra och administrera laddsystemet t ex med olika betallösningar.  

-       Att ladda smart är en fråga om säkerhet och kostnadseffektivitet. Det finns många olika lösningar på marknaden och eftersom vi samarbetar med alla stora leverantörer för laddutrustning kan vi erbjuda en komplett och trygg lösning för kunden, fortsätter Michael Nordlind.

 

Car Charge utför installationer för privatpersoner, bostadsrättsföreningar, företag och kommersiella fastigheter. Car Charge tillhandahåller oberoende rådgivning av laddboxar, tillbehör och installationsmaterial med gedigen erfarenhet av installationer av produkter från bland andra Charge Amps, GARO, CTEK / Chargestorm, Epspot och Zaptec.

Car Charge har ett showroom på Rinkebyvägen11A i Danderyd för demonstration av laddutrustning och rådgivning i samband med investering i infrastruktur för elbilar.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Michael Nordlind, VD och partner Car Charge Sverige AB

070-566 1980, michael@carcharge.se

 

Richard Swartling, CTO, Car Charge Sverige AB

070-738 5589, richard@carcharge.se