Bostadsrättsfastigheter och Samfälligheter.

I BRF:er och samfälligheter finns ett antal faktorer att ta hänsyn till.

Hur ser de befintliga elektriska faciliteterna ut?

Hur är geografin på installationsplatsen.

Hur skall finansiering och kostnadsfördelning ske mellan andelsägare?

För samfälligheter; Finns det ett fungerande anläggningstillstånd eller behöver det ändras? Lantmäteriet har publicerat följande förtydligande.

För närvarande finns det bidrag på 50% av totalkostnaden men max 15 000kr per laddpunkt att söka genom naturvårdsverket. Detta bidrag kan sökas upp till 6 månader i efterhand. Bidraget söker ni här.

Vi på Car charge kan hjälpa er med projekteringen och råd om hur andra löst dessa och andra frågor.

Goda skäl att installera laddplatser för elbilar och laddhybrider för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare.

  1. Trenden går från fossilfordon till elfordon. Under 2017 ökade antalet laddbara fordon med 60 procent, och under 2018 ökade antalet med ytterligare 50 procent. I januari 2019 fanns 72.000 laddbara fordon i Sverige och prognosen för innevarande år är en ökning med drygt 50 procent till 110.000 elfordon i trafik.

  2. Med ökat användande av elfordon ökar behovet av laddplatser.

  3. Den bästa laddplatsen för ett elfordon är vid dess nomala parkeringsplats; vid hemmet eller förarens arbetsplats.

  4. Installationen av en säker laddlösning är inte komplicerad eller dyr. För privatpersoner erbjuder vi fast pris. Våra certifierade installatörer projekterar och genomför installationen och lämnar ett installationsprotokoll.

  5. Statliga pengar kan bidra. Klimatklivet är för närvarande inte giltigt, men kan bli aktuellt igen till hösten 2019 beroende på hur regeringen lägger sin budget. Vid privat installation kan du göra ROT-avdrag för delar av installationskostnaden.

  6. Många bostadsrättsföreningar och samfälligheter investerar i laddplatser för att tillfredsställa deras medlemmars nuvarande och framtida behov.

  7. Fastighetsägare blir ett mer attraktivt alternativ för sina hyresgäster om de installerar laddplatser, rentav en konkurrensfördel jämfört med fastigheter och parkeringsplatser utan laddplatser.

  8. En bostadsrättsförening med laddplatser attraherar fler potentiella lägenhetsköpare. Bostadsmäklare beskriver det som en fråga som många har inför ett köp i en bostadsrättsförening. Medlemmar i en bostadsrättförening kan yrka på installation av laddplatser genom att motionera om det på föreningens årsstämma.
Totalsumma:
    Till kassan