Goda skäl att installera laddplatser för elbilar och laddhybrider för fastighetsägare.

 • Trenden går från fossilfordon till elfordon. Under 2017 ökade antalet laddbara fordon med 60 procent, och under 2018 ökade antalet med ytterligare 50 procent. I januari 2019 fanns 72.000 laddbara fordon i Sverige och prognosen för innevarande år är en ökning med drygt 50 procent till 110.000 elfordon i trafik.

 • Med ökat användande av elfordon ökar behovet av laddplatser; publikt, vid arbetsplatser och hemma.

 • Den bästa laddplatsen för ett elfordon är vid dess nomala parkeringsplats; vid hemmet eller förarens arbetsplats.

 • Installationen av en säker laddlösning är inte komplicerad eller dyr. Tillsammans med våra certifierade installatörer projekterar och genomför vi installationen och lämnar efter oss ett installationsprotokoll.

 • Statliga pengar kan bidra. Klimatklivet bidrar för närvarande med 50% av totalkostnaden upp till max 15000kr per laddpunkt. Detta bidrag kan sökas i efterhand om inte laddpunkterna är öppna för allmänheten (då skall bidrag sökas i förskott). Här kan du läsa om detta och ansöka.
 • Många fastighetsägare och företag investerar i laddplatser för att tillfredsställa nuvarande och framtida behov hos hyresgäster och personal.

 • Era lokaler blir mer attraktiva för era hyresgäster om ni installerar laddplatser. I dagsläget är det rentav en konkurrensfördel jämfört med fastigheter och parkeringsplatser utan laddplatser.

 • En fastighetsägare  som kan erbjuda laddplatser attraherar fler potentiella nya hyresgäster och det bidrar till att behålla befintliga hyresgäster. Fastighetsmäklare beskriver det som en fråga som hyresgäster ställer kring ny etablering för deras verksamhet.
 • Nå företagets hållbarhetsmål
 • Attrahera köpstarka kunder eller topptalanger
 • Visa att ni är ett grönt och ansvarstagande framtidsföretag

Vi erbjuder en smart problemfri totallösning, lättanvänt för kunder och anställda.

 • Serviceavtal med garanti och support till förarna dygnet runt
 • Lättlästa rapporter med miljöpåverkan, energiförbrukning, kostnader och intäkter
 • Möjlighet för förare att tidsboka en laddstation
 • Säkra laddstationer som endast lämnar laddning till auktoriserade användare

Car charges laddstationer ingår i en komplett laddningslösning där vi även erbjuder serviceavtal, dygnet-runt-support, rondering, underhåll, garanti, molnbaserad programvara med standardiserade eller skräddarsydda funktioner samt högkvalitativ service och underhåll.

Totalsumma:
  Till kassan