Vanliga frågor till Car charge;

Vad är era försäljnings och leveransvillkor?

Se dom här

Hur följer ni GDPR?

Se det här

Behöver vi lastbalansering?

De flesta elskåp och elsäkringar är sällan dimensionerade för att många elfordon laddar samtidigt, då effektuttaget blir för stort. För att hantera samtidig laddning av två eller fler elbilar behövs lastbalansering. Alternativet är att öka huvudsäkringens maxeffekt till ett högre Amperetal, men den lösningen är dyr och ineffektiv då man mycket sällan behöver full laddkraft samtidigt. De flesta laddboxar vi säljer har inbyggda lösningar för lastbalansering.

Hur fungerar lastbalansering?

Lastbalansering fungerar så att laddutrustningen kommunicerar med varandra och elcentralen. Skiftar effektuttaget genom ett kraftigt uttag från en station (eller annat bruk i fastigheten) styr utrustningen om laddeffekten och fördelar den så att säkringarna inte löser ut och att alla får laddning, om än i reducerad styrka.

Vad är ÄTA-arbeten?

ÄTA är en förkortning för arbeten på en byggarbetsplats som inte projekterades inför byggstart eller fanns med vid beställningen. Förkortningen ÄTA står för Ändringar, Tillägg och Avgående. Sammanfattningsvis handlar det om ändringar som sker under arbetets gång. Anledningarna kan vara att förutsättningarna förändrats eller att omfattningen av arbetet ändrats mot det som initialt planerades. ÄTA-arbeten är oftast oförutsedda eller läggs in som ett tillägg i planeringen.

Vid till- eller ombyggnationer är det vanligt med ÄTA då förutsättningarna inte alltid har undersökts tillräckligt. Då uppstår inte sällan tilläggsarbeten med tillkommande tid och materialåtgång. Andra gånger handlar det om ett arbete som inte går som planerat trots god förberedelse. Inte sällan handlar det om att kunden gör ett tillägg under arbetets gång, då kunden ser nya möjligheter eller vill bättra på estetiska detaljer eller byta material som har andra kostnader och medför längre installationstid. Det kan också vara så att kunden helt enkelt ändrat önskemål baserat på nyvunnen kunskap om material, tillverkare eller hållbarhetsaspekter. De flesta ÄTA-arbeten medför i slutändan merkostnader för beställaren.

Vad är skattereglerna runt elbilar som tjänste/förmånsbil?

En anställd ska beskattas för drivmedelsförmån om du som arbetsgivare betalar drivmedel för privata körningar. Det gäller oavsett om körningen sker med en förmånsbil eller om den anställda använder sin egen privata bil. Det gäller alla typer av drivmedel, även el och andra miljöbränslen. Du som arbetsgivare ska betala arbetsgivaravgifter och göra skatteavdrag på förmånen.

Förmånen för drivmedel räknas alltså ut separat, utöver själva bilförmånsvärdet.

Skatteverket rekommenderar användning av körjournal för att visa hur förmånsbilen har använts och endast beskattas för elen som använts till privat körning. En anställd inte kan visa hur bilen har använts beskattas för allt drivmedel som använts av förmånsbilen under ett inkomstår. Som arbetsgivare betalar företaget arbetsgivar- och sociala avgifter och ska göra skatteavdrag på förmånen.

Räkna ut och redovisa drivmedelsförmån

Laddar du din elbil vid din arbetsplats med din arbetsgivares laddare klassas det en skattepliktig förmån av fritt drivmedel. Värdet som ska deklareras är marknadsvärdet, dvs. arbetsgivarens faktiska kostnad för drivmedlet inklusive moms. Ett företag kan också använda sig av samma snittpris som den anställde betalar vid laddning hemmavid. 

Redovisa drivmedelsförmån

En förmån ska vanligtvis beskattas samma månad som den används. Drivmedelsförmån ska däremot beskattas månaden efter den månad som bilen tankades eller laddades. Det beror på att de flesta arbetsgivare betalar drivmedel på faktura, som de får från bensinbolaget månaden efter tankningen.

Separat betalning av drivmedel för privat körning

Företag kan anlita ett operatörsföretag som tillhandahåller tankkort och administrerar företagets- och de anställdas drivmedelsinköp. Om du betalar drivmedlet för din egna privata körning är det inte en drivmedelsförmån.

 

Utrustning som inte räknas som extrautrustning

  • laddbox för elbil som bara används till förmånsbil

 

Beräkna förmånsvärdet av en miljöbil

Skatteregleringen har särskilda nedsättningsregler för miljöbilar som gör att förmånsvärdet ofta blir väsentligt lägre med en miljöbil jämfört med en bil utan miljöanpassad teknik. Arbetsgivaren kan själv, utan särskild ansökan till Skatteverket, sätta ned förmånsvärdet för miljöbilar.

 

Nedsättningsregler för miljöbilar

Laddningsbara El- och laddhybrider, samt gasbilar (ej gasol) justeras först till en motsvarande modell utan miljöteknik. Sedan sätts förmånsvärdet ner med 40 procent, som mest med 16.000 kronor inkomstår 2012-2016 och maximalt 10.000 kronor fr.o.m. inkomstår 2017.
    

Reglerna är tidsbegränsade och gäller till och med inkomståret 2020.

 

Genom denna länk kommer du till Skatteverkets tjänst där du kan beräkna bilförmånsvärdet av din miljöbil.

Laddkontakter

Hur fungerar det här med kontakterna?

Sedan år 2014 är standarden för att ladda elbilar i Europa en Typ 2 kontakt. Samma uttag har även Tesla model S & X. Tidigare bilar har haft en annan standard; Typ 1 kontakt, vilket också är standarden för ev-bilar i Asien och USA. En full laddning med Typ 2 eller Typ 1 kontakt tar i genomsnitt åtta timmar, givetvis beroende på vilken strömstyrka din laddare avger och vilken strömstyrka din elbil kan ta emot.

Vi erbjuder laddboxar som snabbar på laddtiderna avsevärt och laddkablar till båda kontakttyperna i vår webbutik.

Normalladdning (Växelström)
Typ 1 en enfaskontakt för maximalt 32A (fordon från USA/Asien)
Typ 2 ett kontaktdon för maximalt 70A enfas eller 63A trefas (EU-standard)

Snabbladdning (Likström)
CCS (Combined Charging System) följer EU-standard med ett Typ 2 uttag för växelströmssladdning med två pinnar till för högeffekts likströmsladdning.

Fordon kan även ha CHAdeMO; en japansk standard för snabbladdning med likström. För maximalt 100kW effekt snabbladdning. Fordonet kan därför laddas normalt och snabbt med samma kontakt.

TESLA modell S & X har en egen standard (typ 2 kontakt med eget protokoll) och ett eget nätverk av snabbladdningsstationer. Dessa laddar normalt med en maxeffekt om 120kW och en ny standard de precis lanserat (7 mars 2019) möjliggör laddning med en maxeffekt om 250kW per fordon (motsvarande 160 mil i timman). Denna typ av stationer öppnar i Europa under Q4 2019. De äldre snabbladdarstationerna kommer att uppgraderas rullande till en maxkapactet på 145kW.

Kan man ladda för mycket?

Du kan aldrig ladda ett elfordon med för hög effekt. Om elfordonet inte kan ta emot full spänning anpassar laddstationen strömstyrkan efter fordonets behov. Du riskerar alltså inget med en laddstation som har högre effekt än din bil kan ta emot idag. Fördelen du uppnår är istället en möjlighet att ladda andra fordon och slipper byta ut laddstationen i framtiden om du behöver större laddeffekt till nästa bil.

Hur länge räcker en kWh?

LED lampa 5 W

200 timmar  

Glödlampa 40 W

25 timmar

TV

20 timmar

Dator

5 timmar

Dammsugare

1 timme

Kaffebryggare

1 timme

Hårtork

40 minuter

Spisplatta

40 minuter

Diskmaskin

30 minuter

Torktumlare

30 minuter

Tvättmaskin

30 minuter

Dusch 40°C

2,3 minuter

Elbil

ca 5 km

Totalsumma:
    Till kassan