Företag - bara 4 månader kvar att ansöka om stöd.

Passa på och köp laddstationer till företagets parkeringsplatser innan årsskiftet!

Fram tills dess kan ni som företag få tillbaka hälften av hela er investeringen från Naturvårdsverket. Riksdagens satsning ”Ladda bilen” syftar till att öka incitamenten för att investera i laddplatser till ditt företags parkeringsplatser/garage.

Bidrag för hälften av kostnaderna

Stödet söks hos Naturvårdsverket och täcker upp till 50 procent av kostnaderna för laddstationer och installationskostnaderna för material och arbete. Företag kan få upp till 15.000 kronor exkl. moms per ladduttag, vilket normalt täcker hälften av den reella kostnaden. Stödet finns fram till årsskiftet och har f.n. inga begränsningar i antalet ladduttag. Det är troligt att nivån på stödet kommer att minska från årsskiftet, varför det är ett gott ekonomiskt beslut att ta investeringen innan dess.

Våra laddstationer är berättigar det ekonomiskt fördelaktiga stödet

Vi hjälper dig kostnadsfritt med hela ansökningsprocessen.

Mer fakta om investeringsstödet (Naturvårdverket:s hemsida).

2020-08-13 16:33
Totalsumma:
    Till kassan