Räcker elen till om alla skaffar elfordon?

En aktuell fråga många ställer sig. Svaret är att den elproduktion vi har i Sverige räcker till den omställningen. Svensk elproduktion är cirka 140 Terawattimmar (TWh) per år. Samtidigt nettoexporterar Sverige cirka 10-22 TWh årligen. 

Ställer vi om hela Sveriges vagnpark av fem miljoner personbilar till eldrift så skulle vår exportdel räcka till att täcka det ökade energibehovet. Någon utbyggnad av elproduktionen är således inte behövligt trots att det ändå görs.

Elfordon har idag en batterikapacitet på 28-100 kWh. Den kapaciteten kan användas som energilagring på samma sätt som vattenkraften. Om snittstorleken på ett bilbatteri är 50 kWh multiplicerat med fem miljoner bilar så utgör det potentiellt lagringsmöjlighet om 250 TWh.

Med lastbalansering, smart teknik, elfordon och laddstationer som är uppkopplade till Internet kan många av fordonen laddas på natten när elöverskottet är som störst och priset per kWh är som lägst. Då stabiliseras elnätet genom att toppar och dalar i förbrukningen jämnas ut. 

 

Källa: https://www.svk.se/drift-av-stamnatet/kontrollrummet/

2019-05-29 16:38
Totalsumma:
    Till kassan