Sju tips för hemmaladdning med laddbox

Har du en elbil eller laddhybrid är det viktigt att kunna ladda säkert och smidigt. Normalt sker laddningen när bilen står stilla, oftast där du bor eller på din arbetsplats. En laddbox, även kallad laddstation, är konstruerad för snabb och säker laddning av elbilar och laddhybrider.

Många som köper en ny laddbar bil får med en kabel för att ladda den i ett vanligt eluttag, även kallat Schukouttag*. Den typen av laddning anses inte helt säker på grund av den höga spänningen över en längre tid. Ett Schukouttag är konstruerad för en kortare tids hög belastning och ska klara 30 minuter med hög spänning för att vara godkända. Som bekant laddar elfordon under längre perioder än så och då ökar riskerna för överhettning. Överhettning kan innebära smältande kablar eller uttag och i värsta fall brand.

1. Olika modeller

En laddbox/laddstation ger säker laddning och den kan placeras på garageväggen eller på en egen stolpe där elfordonet normalt parkerar. Det finns gott om tillverkare och modeller där även den enklaste laddar din elbil effektivt och säkert. Uppåt i hierarkin finner vi mer avancerade modeller med WiFi som styrs med en webbrowser eller smartphone. Dessa möjliggör att schemalägga laddning när det är som billigast eller efter batteriets laddningsnivå, dokumentation över elförbrukningen och andra bra funktioner.

2. Energimätare

Många laddboxar erbjuder idag möjlighet att mäta energiåtgången, antingen genom stationens egen försorg och mjukvara eller med en energimätare i elskåpet. Energimätning är en förutsättning för att kunna söka Naturvårdsverket:s ladda-hemma-stöd.

3. Typ 2-uttag eller fast laddkabel

Laddstationer kommer i två grundutföranden. Den utan fast laddkabel har ett Typ 2-uttag där bilens laddkabel kopplas in. Typ 2-uttag/kontakt är EU-standard sedan 2017 och en förutsättning för att kunna söka Naturvårdsverket:s ladda-hemma-stöd. Det spelar ingen roll om du väljer med eller utan fast kabel utan det är en fråga om preferens. En del tycker det är bekvämt att slippa använda bilens laddkabel från bagageluckan och istället snabbt använda den som finns på laddstationen. Typ 2 är enfaskontakt för maximalt 70A eller trefaskontakt för maximalt 63A med maximal effekt 44 kW.

4. Specialmodeller för asiatisk standard

Laddstationer finns även med asiatisk standard, kallad Typ 1-kontakt. Typ 1-kontakt är inte berättigad Naturvårdverket:s ladda-hemma-stöd. Typ 1 är enfaskontakt för strömstyrka av max 32 A och effekt av max 7,4 kW.

5. Tidsåtgång för laddning

Din bils laddningstid beror på vilken ombordladdare den har från fabrik och med vilken laddstation du väljer att installera. De vanligaste laddhastigheterna är 3,7kW, 7,4kW samt 11kW vilket motsvarar 1,5, 3 respektive 5 mils laddning per timma. I vnågra få fall klarar bilens ombordladdare 22kW vilket ger cirka 10 mils laddning per timma.

6. Laddstationernas olika priser

Priserna varierar mellan 5.000 kronor och 30.000 kronor beroende på tillverkare och modell. Vår rekommendation är att använda en totalentreprenör som både tillhandahåller laddstation och installation, för att på så sätt få full kontroll på säkerheten på din elanläggning, laddstationens säkra installation samt garantin som kan komprometteras i den händelse installationen inte görs av en behörig elektriker.

7. Naturvårdsverket:s ladda-hemma-stöd

i skrivande stund har perioden att söka ladda-hemma-stödet utgått. Tjänstemän på Naturvårdsverket kan inte säkert säga när och om stödet återkommer, men den politiska viljan till att öka laddinfrastruktur i landet borgar för att den återkommer under 2020, kanske redan under våren. Stödet kan ges till privatpersoner med maximalt 10.000 kronor för laddstation och installation (50 procent av totalkostnaden om maximalt 20.000 kronor).

Kontakta gärna oss med dina frågor. Vi vill gärna hjälpa dig!

Car Charge 2019-12-20

* Laddning med ett Schukouttag.

Om du av någon anledning vill avvakta med att installera en laddstation kan du göra laddningen säkrare genom att lägga Schukouttaget på en egen grupp i elcentralen och utrusta den med en separat jordfelsbrytare (typ A). En annan säkerhetsåtgärd är att endast tilldela Schukouttaget 6 A vilket minskar belastningen och på så sätt värmeutvecklingen. En intressant tankeställare är att en bil som laddar med ett 16 A Schukouttag kan liknas vid effektuttaget ett bastuaggregat har på full effekt.

2019-12-20 16:27
Totalsumma:
    Till kassan