Ladda hemma stödet är aktivt igen.


Äntligen kan du söka bidrag för ladda-hemma-stöd för din laddstation för elfordon igen.
Godkänd ansökan ger dig 50 procent tillbaka av din investering.
Tillvägagångssättet är att du köper och installerar en laddstation och därefter ansöker du om
bidrag med den betalda fakturan som underlag. Ansökan måste ske senast sex månader efter köpet för att Naturvårdsverket ska beakta den.
Detaljer kring förutsättningarna för bidraget finns i förordning 2017:1318. Ansökan kan ske med start från och med inköp gjorda i mars månad 2019.

Din ansökan
Sökande av bidraget är fastighetsägaren eller nyttjaren av fastigheten där laddpunkten har installerats. Om du vill ha hjälp med formuläret kan vi på Car Charge hjälpa dig.
Du använder vår faktura/kvitto som underlag och ansökan fylls i på Naturvårdsverkets hemsida där du enkelt loggar in med BankID.
Stödet täcker hälften av den faktiska kostnaden, och utbetalas med maximalt 10 000 kronor (alltså hälften av 20 000 kronor).
Vår elektriker kommer hem till dig inom någon dag och installerar snabbt din laddstation.
Ring oss med din beställning nu! 070-738 55 89

Sök ditt ladda hemma bidrag här.


Välkommen till oss på Rinkebyvägen 11A i Danderyd (mitt bland alla bilåterförsäljare vid E20, strax norr om Stockholm). Öppettider vardagar 09:00-12:00 13:00-17:00

I vår utställningslokal kan du titta på olika tillverkares laddutrustning.

Bland annat finner du ChargeAmps, GARO, Go e-Charger, EV Box, m.fl.

Installation hemma hos dig

Vi erbjuder en komplett installation och driftsättning våra laddstationer. Installationen sker av våra erfarna elinstallatörer, självklart godkända av Elsäkerhetsverket.

Fast pris 6 499 kronor inklusive moms.

 

STANDARDINSTALLATION LADDSTATION

 • Bil- och framkörningsavgift till fastighet inom 25 km radie från Stockholm city.
 • Montering av laddstation på vägg.
 • Kabeldragning upp till tio meter inkl vit kabelkanal.
 • Kommunikation mellan mätare och laddstation.
 • Inkoppling av laddstation till elskåp.
 • Snabbsäkring installeras i elskåp vid behov.
 • Driftsättning och funktionskontroll av laddstation.
 • Håltagning i två väggar (ej betong).
 • Ifyllt leveransprotokoll
 • Avstädning av installationsplats.
 • Två års garanti på installationsarbetet.FÖRUTSÄTTNINGAR

 • Gräv, schakt och återställning ingår ej.
 • Uppsäkring av elcentral ingår ej.
 • Utbyggnad eller flytt av elcentral ingår ej.
 • Håltagning genom betongvägg ingår ej.
 • Eventuella hinder så som; torkat kablage, rörstopp, inspårning av rör, tidigare felaktigheter i elinstallationen, extra materialbehov – debiteras extra.
 • Extra hjälpmedel som exempelvis lift eller byggställning ingår ej.
 • Fastigheten är korrekt ansluten till elnätet med tre faser.
 • Fastigheten har en huvudsäkring om minst 20 ampere.
 • Installationsarbetet utförs under ordinarie arbetstid 07:00-16:00.

Tillkommande arbete och material utöver ovanstående sker på löpande räkning. Priser kan lämnas av installatören. Alla merkostnader utöver standardinstallationen faktureras fastighetsägaren. Dessa extraarbeten och kostnader ska signeras av beställaren/kunden.

Totalsumma:
  Till kassan