Charge Amps Amp Guard

Charge Amps Amp Guard är en smart effektvakt som optimerar laddningen utifrån övriga belastningar i fastigheten.

Elbilsladdning tilldelas den stöm som finns tillgänglig efter att all annan förbrukning i fastigheten tillgodosetts. Inga huvudsäkringar går sönder.
Produkten konfigureras via WiFi eller LAN och kan samverka med solcellsinstallationer.
Finns i två modeller; med strömmätare för max 100A alternativt 400A i fastigheten.
Ladda ner teknisk information